Harold Arts Podotherapie vof gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Harold Arts Podotherapie vof deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Harold Arts Podotherapie vof bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Harold Arts Podotherapie vof houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Harold Arts Podotherapie vof vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Harold Arts Podotherapie vof informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Harold Arts Podotherapie vof informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Harold Arts Podotherapie vof informeert patiënten indien Harold Arts Podotherapie vof bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.”

Klik hieronder om onze uitgebreide voorwaarden en/of toestemmingsformulier te openen. Document opent in nieuw venster, waar u het desgewenst kunt opslaan en printen.

‘Informatie over de verwerking van persoonsgegevens’

‘Formulier voor het verlenen van toestemming van persoonsgegevens’